Narodowe czytanie Balladyny w Ogrodzie Sztuk. Na zdjęciu Senator Wadim Tyszkiewicz, Starosta Iwona Brzozowska, Pzrewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski

W Ogrodzie Sztuk Miejskiej Biblioteki Publicznej czytaliśmy na głos ,,Balladynę” Słowackiego. M.in. Pustelnikiem był senator, Goplaną starosta, Kanclerzem prezydent. Narodowe Czytanie 2020 pod platanem otworzył pełniący obowiązki dyrektor MBP w Nowej Soli Tomasz Jędraszak.

Genezę powstania, tło historyczne, treść i analizę podtekstów wynikających z lektury dramatu Juliusza Słowackiego zaprezentowała Daria Stachowicz, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowej Soli.

Czytanie dramatu Słowackiego było podzielone na role. „Balladynę” czytali wcielając się w osoby dramatu: Pustelnik – senator RP Wadim Tyszkiewicz, Kirkor – Natanael Gramont, aktor Teatru Terminus A Quo, Balladyna – Nikola Bielska, aktorka Teatru Terminus A Quo, Alina – Patrycja Gandera, aktorka Teatru Terminus A Quo, Wdowa – Agata Wojtkowiak, bibliotekarka w MBP w Nowej Soli, Skierka – Eliasz Gramont – bibliotekarz w MBP w Nowej Soli i aktor Teatru Terminus A Quo, Goplana – Iwona Brzozowska, starosta powiatu nowosolskiego, Kanclerz – Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli oraz Filon – Andrzej Petreczko, przewodniczący Rady Miasta Nowa Sól.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli – Emilia Kałuska, Julita Łyko i Natan Zapał czytali wybrane przez siebie fragmenty ,,Balladyny”.

Na koniec aktorzy Teatru Terminus A Quo zaprezentowali spektakl plenerowy pt. ,,GO!” – katastroficzną wizję współczesnego świata.

Każdy, kto przyniósł z domu swój prywatny egzemplarz dramatu, otrzymał od nas pamiątkową pieczątkę.