rewaloryzacja parku Odry - prace budowlane, nowe chodniki, drzewa w parku

Trwa rewaloryzacja blisko 170-letniego parku Odry – czyli przywrócenie dawnego założenia parkowego i przystosowanie do współczesnych wymogów użytkowników. Zostają odtworzone historyczne ścieżki ale także dobudowane zostają nowe. Powstaje także muszla koncertowa – widać już jej kształt. Wszystkie prace zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków, miejskim architektem oraz wydziałem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska naszego urzędu. Po pracach ziemnych, przyjdzie czas na nowe nasadzenia kwiatów, krzewów, dostawienie ławek, koszy na śmieci oraz małego placu zabaw i fontanny. Jednocześnie w Muzeum Miejskim w Nowej Soli, jak tylko zostanie ono otwarte, będzie można oglądać wystawę „Willa Gruschwitzów – z dziejów budowli” – którą prezentujemy na zdjęciach. Na wystawie zobaczymy dotąd niepublikowane zdjęcia pokoi właściciela zakładu, ale także dawne założenie parkowe. Wykonanie: makieta zakładu T. Andrzejewski (2005) , willa Grażyna Graszka (2021)