Na ręce dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasza Jędraszaka, prezydent Jacek Milewski i wiceprezydent ds społecznych Karina Jarosz, złożyli podziękowania dla pracowników Biblioteki za zorganizowanie pierwszego rodzinnego pikniku czytelniczego połączonego z Narodowym Czytaniem Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. Prezydent w podziękowaniu napisał:

Drodzy Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli!

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za Państwa zaangażowanie w Narodowym Czytaniu Ballad i Romansów Adama Mickiewicza, 3 września 2022 roku w Ogrodzie Sztuk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli. Pragnę podziękować za Państwa inwencję oraz pomysłowość, aby Narodowe czytanie odbyło się wraz z rodzinnym piknikiem czytelniczym, który zgromadził wiele rodzin z dziećmi, co niewątpliwie przysporzyło sporo radości. Jestem wdzięczny za Państwa zaangażowanie w rozwój kultury w Nowej Soli w której ogromnie liczy się dynamika. Dzięki niej jest wiele okazji do radości z bycia razem.