na zdjęciu goście spotkania: od lewej prezydent Jacek Milewski, wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, naczelnik wydziału spraw społecznych Karina Jarosz, Konrad Pszkowski oraz eliasz Gramont. Wszyscy mają zasłonięte usta i nos maseczkami ochronnymi. Wszyscy siedzą przy stole w gabinecie prezydenta miasta

Prezydent Jacek Milewski wraz z wiceprezydent ds. społecznych Natalią Walewską –Wojciechowską oraz naczelnik wydziału spraw społecznych Kariną Jarosz, spotkali się z prezesami Stowarzyszenia Solanizatorzy Konradem Paszkowskim i Eliaszem Gramontem w sprawie Solanin Film Festiwal. Podczas spotkania zostały wyjaśnione powody braku dotacji dla festiwalu w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Miasto stoi na stanowisku, że imprezy biletowane nie powinny otrzymywać finansowania w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Prezydenci zaproponowali nową formułę współorganizacji i współfinansowania Solanina przez miasto. Formuła ta, jest wstępem do dalszych rozmów – obie strony umówiły się, że w ciągu miesiąca zostaną wypracowane konkretne rozwiązania.

K. Paszkowski oraz E. Gramont zapowiadają, że 13 edycja Solanin Film Festiwal ma odbyć się w ostatnim tygodniu sierpnia 2021.