W dniach 16-17.08.2021 lokalni adepci sztuki będą mogli szkolić się pod okiem uznanych lokalnych artystów: Ady Bednarek i Katarzyny Klimkowskiej.

Sztuka Soli to projekt, który ma promować alternatywne sztuki wizualne na terenie województwa lubuskiego i oferować młodzieży darmowe warsztaty artystyczne z uznanymi twórcami. Podczas pierwszej edycji imprezy zapraszamy na warsztaty dla młodzieży w wieku 16-26 lat, na których uznani artyści będą dzielić się swoim doświadczeniem i uczyć odmiennego od przyjętego przez placówki edukacyjne podejścia do twórczości. Ada Bednarek poprowadzi warsztaty z ceramiki, a Katarzyna Klimkowska podzieli się swoją wiedzą z dziedziny fotografii. Udział w warsztatach jest darmowy, a każdy uczestnik otrzyma akredytację umożliwiającą wstęp na wszystkie projekcje filmowe i wydarzenia 13. Solanin Film Festiwalu. Zapisy trwają do 11.08.2021 na stronie: www.sztukasoli.pl.

W ramach projektu Stowarzyszenie Solanizatorzy zorganizuje także wystawy uznanych nowosolskich artystów: Ady Bednarek, Eweliny Dymek i Katarzyny Klimkowskiej.
– Wyjdziemy ze sztuką do mieszkańców i wprowadzimy ją do często uczęszczanych miejsc. Chcemy, aby mieszkańcy mieli możliwość obcowania ze sztuką „przy okazji”, bez konieczności wycieczki do galerii sztuki współczesnej – mówi o nadchodzących wydarzeniach Karol Kolba, Dyrektor ds. marketingu 13. Solanin Film Festiwalu.