Na Twojej półce zalegają przeczytane książki i nie masz co z nimi zrobić? Możesz pomóc. Wystarczy, że przyniesiesz je do naszej biblioteki, a my przekażemy je osobom dotkniętym kryzysem bezdomności, mieszkańcom nowosolskiej noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę nowosolan na potrzeby ludzi pozbawionych własnego dachu nad głową, którzy pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, mają swoje potrzeby i marzenia.
Zachęcamy do oddawania książek, które opowiadają jakąś historię, literaturę piękną, reportaże, biografie. Takie, które sami chętnie chcielibyśmy przeczytać. W dobrym stanie, ciekawe, aktualne. Gatunek nie jest tu ważny.
Na dary od Państwa czekamy w Bibliotece Głównej (ul. Bankowa 3), codziennie w godzinach pracy. Zastrzegamy sobie, że przyniesione tytuły będziemy przeglądać, i jeśli okażą się na przykład zbyt trudne, zwrócimy je Państwu.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny (68 37 81 902, 68 37 81 910) lub mailowy:

(b.hajdrych@bibliotekanowasol.pl, gromadzenie@bibliotekanowasol.pl) z naszymi pracownikami.