na pierwszym planie ogród sztuk miejskiej biblioteki publicznej, za nim budynek biblioteki. jest lato, świeci słońce. obok placówki znajduje się budynek biblioteki dla dzieci bibluś

Kilka dni temu bibliotekarze MBP w Nowej Soli odwiedzili noclegownię prowadzoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i przekazali pięć ciężkich kartonów książek, które podarowali nam czytelnicy. Odpowiedzieli oni w ten sposób na nasz apel, żeby przejrzeli własne domowe nieco przykurzone biblioteczki, wytypowali te książki, do których już nie wrócą i przekazali je osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Odzew był szeroki, książek otrzymaliśmy bardzo dużo, głównie literaturę piękną, ale też kryminały, biografie, reportaże i książki historyczne. Wszystkie one teraz stoją na półkach w noclegowni, skąd trafią do rąk nowych czytelników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji, potrafili się rozstać ze swoimi ukochanymi książkami i dali im drugie życie. Tą akcją chcieliśmy też zwrócić uwagę nowosolan na potrzeby ludzi pozbawionych własnego dachu nad głową, którzy pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, mają swoje potrzeby i marzenia.