plakat informujący o planowanej wystawie pod nazwą z biegiem rzeki

Od 18 września do 10 grudnia tego roku w Muzeum Miejskim w Nowej Soli gościć będziemy wystawę stworzoną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej pt.: „Z biegiem rzeki”.

Kuratorkami wystawy są Magdalena Gebala i Magdalena Abraham-Diefenbach. Teksty opracowali merytorycznie Ulrich Bauman, Uwe Neumarker i Herald Roth. Dwujęzyczna (polsko-niemiecka) wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po oby stronach Odry. Myślą jaka przyświecała autorkom jest ona zaproszenie do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem.