Na zdjeciu znajduje się budynek Nowosolskiego Domu Kultury

Zajęcia w Nowosolskim Domu Kultury w sezonie 2020/21 będą odbywać się od 21 września 2020 do 18 czerwca 2021. W okresie ferii i innych dni wolnych od obowiązków szkolnych zajęcia stałe nie odbywają się. NDK realizuje wówczas inne projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników zajęć.
Najważniejsze zasady obowiązujące w nowej rzeczywistości:

Wchodząc do budynku lub wychodząc z pracowni zakładaj maseczkę.
-Wchodząc do budynku zdezynfekuj ręce – płyn znajduje się przed drzwiami wejściowymi oraz na korytarzach wewnątrz budynku.
-Zachowaj dystans społeczny.
-Jeśli masz katar, kaszel, źle się czujesz nie przychodź na zajęcia.
-Dbaj o siebie i innych – na zajęcia przychodź nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i kieruj się wprost do pracowni.
-Do budynku zapraszamy wyłącznie uczestników zajęć i wydarzeń, wszystkich innych prosimy o pozostanie na zewnątrz.
-Wszystkie nasze grupy pracują zgodnie z przepisami sanitarnymi: ograniczenie liczebności grup, przerwy pomiędzy zajęciami

Informujemy, że w związku z panującymi obostrzeniami związanymi z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w salach może przebywać ograniczona ilość osób. Z uwagi na ograniczenia jedno dziecko (uczestnik pełnoletni) może zostać zapisane do maksymalnie 2 grup zajęciowych – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wykorzystania/przekroczenia ilości miejsc do poszczególnych form zajęć formularze będą zamykane. Po zakończonym naborze otrzymają Państwo informację potwierdzającą zapisanie dziecka/uczestnika (zapisania na listę oczekujących/rezerwową) na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużego zainteresowania daną formą zajęć w miarę możliwości lokalowych i kadrowych podejmiemy starania w celu utworzenia dodatkowych grup.

Szczegóły TUTAJ