Fasada Muzeum Miejskiego

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Uczniowie!
Pozostał miesiąc do wakacji. Zachęcamy, abyście ten nietypowy rok wzbogacili o jedno wspólne doświadczenie – wizytę w nowosolskim Muzeum. Zapraszamy na warsztaty reintegracyjne na naszych dwóch wystawach czasowych: „Willa Gruschwitzów. Z dziejów budowli” i „Czas przez nikogo niezłapany. Dzieła Eugeniusza Geta Stankiewicza ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej”.
Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym na zasadach obowiązujących podczas lekcji muzealnych i dostosowane są do różnych grup wiekowych.
Więcej informacji:
Dział Naukowo-Oświatowy: edukacja@muzeum-nowasol.pl; 68 387 36 40 w. 3