W miniony wtorek, 12 grudnia, odbyło się ważne spotkanie z udziałem prezydenta Jacka Milewskiego, radnych miejskich i powiatowych oraz przedstawicieli Wydziału Dróg Miejskich. Inicjatorkami tego zdarzenia byli miejscy radni Anna Ast, Małgorzata Sprawka, Ryszard Biesiada, Zbigniew Szczeciński, oraz radni powiatowi Andrzej Dela, Jarosław Suski, i Andrzej Żuberek. Celem spotkania było omówienie planów związanych z przyszłą przebudową ulic w rejonie ulic Drzewna, Hutnicza, Podwale, Piotra Skargi, i Zielona.

W trakcie spotkania zaprezentowano koncepcję i omawiano szczegóły techniczne związane z kompleksową modernizacją wymienionych ulic. Prezydent Milewski oraz samorządowcy przedstawili mieszkańcom pierwsze szkice przyszłych zmian i podkreślili, że celem projektu jest stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury miejskiej.

W spotkaniu wzięli również udział pracownicy Wydziału Dróg Miejskich, naczelnik Dariusz Buziuk, Sylwia Abramczyk, oraz projektant Krzysztof Komar. Obecność specjalistów miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytania i rozwianie wątpliwości mieszkańców związanych z technicznymi aspektami projektu.

W trakcie dyskusji mieszkańcy aktywnie zgłaszali swoje uwagi, sugestie, i spostrzeżenia dotyczące przedstawionych koncepcji. Ponadto, poruszano również bieżące problemy komunikacyjne istniejące w tej części miasta. Prezydent Jacek Milewski podziękował mieszkańcom za przybycie oraz zaangażowanie w dyskusję. Podkreślił, że samorządowa praca to przede wszystkim spotkania i rozwiązywanie problemów mieszkańców, zarówno tych większych, jak i całkiem małych. Dodatkowo, poinformowano o rozpoczęciu prac nad dokumentacją techniczną związaną z planowanymi zmianami, co świadczy o zaawansowanym etapie realizacji projektu.