Budowa drogi przez Dozamet - dalsza część budowanej drogi po obu stronach stare hale produkcyjne

Od kilku tygodni trwa budowa drogi przez dawny zakład Dozamet. Powstanie zupełnie nowa droga pomiędzy rondem Dozamet w ciągu ulicy Staszica, a ul. Brzozową. Ponadto przebudowane zostaną ulice Brzozowa i Wyspiańskiego
Obecnie prowadzone są roboty ziemne: trwają wykopy i rozbiórki starych piwnic fundanentów, rur itd.
Trwa także usuwanie kolizji z liniami energetycznymi. Usunięto już stopy suwnic tzw. szklanki na obszarze budowanej drogi. W następnym etapie wykonawca przystąpi do układania sieci kanalizacyjnych.
Nowa jezdnia będzie miała szerokość od sześciu do siedmiu metrów. Powstaną chodniki o szerokości 1,5 do 2 metrów z betonowej kostki brukowej, o łącznej długości ok. 1,8 kilometra. Powstanie też jednokierunkowa ścieżka rowerowa o długości 735 metrów oraz w dwóch kierunkach o długości – 670 metrów. Położona zostanie kanalizacja deszczowa. Będzie też nowe oświetlenie – zaplanowano 71 lamp.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Koszt to przeszło 6,8 mln zł, z czego miasto w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ma otrzymać 60 procent dofinansowania.

Termin realizacji: 31 sierpnia 2021