chodniki na ulicy wesołej przed remontem

Po 21 października powinny się rozpocząć prace budowlane związane z przebudową chodników. W związku z tym zostanie również wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas realizacji robót.

1.W chwili przebudowy chodników po jednej stronie – po drugiej stronie jezdni zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się. Jednocześnie pod znakami będzie umieszczona tabliczka informująca o zakazie parkowania w godzinach od 7 – 17.00 oraz że dopuszczone będzie parkowanie na chodniku.
2.Zakaz parkowania zostanie dostosowany do aktualnego odcinka wykonywanych robót w taki sposób aby nie zamykać całego odcinka drogi. W szczególności chodzi o odcinek pomiędzy ul. Kasprzaka a ul. Piłsudskiego.