Informujemy, że w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego „KAMBUD” z siedzibą w Nowej Soli, na przebudowę drogi wewnętrznej przyległej do ul. Wrocławskiej – na wysokości Parku „ODRA”. Zakres robót obejmuje między innymi wymianę nawierzchni jezdni, chodników, budowę oświetlenia drogowego oraz odwonienie terenu. Przewidujemy że prace zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy, a ich planowany koszt wyniesie 1.821.213 złotych. Miasto na realizację tego zadania pozyskał dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca udzielił gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesięcy zaś na poziome oznakowanie drogowe na okres 36 miesięcy. Prace powinny rozpocząć się w miesiącu wrześniu br. Do tego czasu Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje tymczasową zmianę organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz harmonogram robót.