budowa ścieżek i chodników w parku, na głównym planie budowa muszli koncertowej

Trwa realizacja projektu Re Odra, którego celem jest rewitalizacja terenu poprzemysłowego byłego zakładu NFN Odra. Zakończyły się prace przy odbudowie wieży zegarowej.
Trwają również prace przy budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oświetlenia terenu, a także budowie parkingów i dróg.
Następnym etapem prac jest budowa placu wokół budynku, na którym powstanie fontanna posadzkowa oraz ściana pełniąca funkcję ekranu kina plenerowego. Zostaną także zamontowane urządzenia do street workout.
Rozpoczęły się także prace w obszarze Parku Odry, który będzie zrewitalizowany.
Po rewitalizacji, w parku zobaczymy:
sieć alejek parkowych i utwardzonych placów
muszlę koncertową
fontannę w formie granitowej kuli
oświetlenie parkowe
ławki, kosze na śmieci, psie stacje
plac zabaw dla dzieci – linarium dla dzieci 3-12 lat