W mieście rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Młynarskiej, które mają na celu nie tylko poprawę jej stanu technicznego, ale także podniesienie standardów infrastruktury drogowej w tym obszarze. Całkowita wartość tej inwestycji to przeszło 961 tysięcy złotych, z czego aż 60%, czyli blisko 577 tysięcy złotych, pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pierwszym etapem prac jest rozbiórka elementów starej drogi, w tym krawężników, a także frezowanie nawierzchni bitumicznej. To nie tylko konieczny krok w procesie modernizacji, ale także szansa na stworzenie solidnej podstawy dla nowej infrastruktury drogowej.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowy remont jezdni na całym odcinku ulicy Młynarskiej. Proces ten składa się z kilku kluczowych etapów, m.in. rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni, wykonania nowej konstrukcji drogi oraz nałożenia nowej warstwy bitumicznej. Dodatkowo, inwestycja przewiduje także budowę chodników z kostki brukowej betonowej.

Za realizację tego projektu odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KAMBUD Wiktor Kamzelski.

Warto podkreślić, że inwestycja ma nie tylko poprawić jakość samej ulicy, ale także stworzyć nową przestrzeń, zgodną z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Nowa konstrukcja drogi i chodników to nie tylko kwestia estetyki, ale również funkcjonalności i trwałości.