Od prac rozbiórkowych rozpoczyna się przygotowanie terenu pod budowę łącznika pomiędzy ulicami Towarową i Topolową, której koszty pokryte zostaną w dużej części z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt, zatytułowany „Budowa drogi łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego,” ma na celu poprawienie dostępności i komfortu mieszkańców oraz kierowców poruszających się po tych terenach.
Miasto Nowa Sól pozyskało aż 2,84 miliona złotych dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowi znaczący wkład w realizację tego ważnego przedsięwzięcia. Miasto Nowa Sól przeznacza na ten cel przeszło 5 mln złotych. Inwestycja ta ma przyczynić się do usprawnienia komunikacji w mieście i poprawienia warunków życia mieszkańców.
W ramach tego zadania zostanie wybudowanych 546 metrów drogi gminnej. Poza nową drogą, zostanie zainstalowane oświetlenie drogowe, co zwiększy bezpieczeństwo na tej trasie, zwłaszcza w godzinach wieczornych.
Kolejnym istotnym aspektem tego projektu jest wprowadzenie kanalizacji deszczowej, co pomoże w uniknięciu zalania dróg podczas opadów deszczu. Ponadto, dla osób preferujących środki transportu nie-motorowego, projekt zakłada wybudowanie jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, który ułatwi komunikację rowerzystom i pieszym.
Nie można zapomnieć o kierowcach, którzy z pewnością docenią nowe miejsca parkingowe, które zostaną utworzone w ramach tej inwestycji. Będzie ich około 100.