łuk drogi ulicy dabrowskiego, remont ulicy, w tle pracownicy budowlani

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Dąbrowskiego – to część inwestycji w której przebudowane zostaną także ulice Wyspiańskiego i Drzymały.

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, budowę miejsc postojowych w ciągu ulic, wyniesionego przejścia dla pieszych; budowę pojedynczych przykanalików kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Przebudowa ul. Wyspiańskiego od istniejącego skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Hutniczą. Przebudowa ul. Drzymały od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Szkolną. Nawierzchnia jezdni ul. Wyspiańskiego zostanie wykonana z asfaltu, natomiast nawierzchnia ulic Dąbrowskiego i Drzymały z istniejącego brukowca kamiennego (nawierzchnia będzie przełożona). Pozostawienie kamienia w tym miejscu było uwarunkowane decyzją konserwatora zabytków. Inwestycję za blisko 5 mln złotych wykonuje lokalna firma z powiatu nowosolskiego. Otrzymaliśmy na nią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin realizacji inwestycji: III kwartał tego roku.