remont chodników na ulicy Wesołej w Nowej Soli - na pierwszym planie znak zakazu poruszania się po chodniku

Trwa przebudowa chodników na ulicy Wesołej. Tymczasem prace polegają na rozbiórce starych płyt chodnikowych. W związku z przebudową została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która obowiązuje w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00.
Zakaz parkowania zostanie dostosowany do aktualnego odcinka wykonywanych robót w taki sposób, aby nie zamykać całego odcinka drogi. W szczególności chodzi o odcinek pomiędzy ul. Kasprzaka a ul. Piłsudskiego. Prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.