ulica zjednoczenia w Nowej Soli po remoncie, po obu stronach jezdni kamienice, sklepu, na chodniku człowiek, w tle drogi samochody, po prawej stronie sygnalizacja świetlna

Zakończyły się prace budowlane na ulicy Zjednoczenia – dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas prac. Pozostało jedynie sprzątanie ulicy oraz malowanie oznakowań. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Remont ulicy Zjednoczenia odbywał się na odcinku 420 metrów od ronda przy dworca do skrzyżowania z ulicą Muzealną. Miasto pozyskało na ten cel 1,22 miliona złotych dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja obejmowała odnowienie nawierzchni istniejącego odcinka ulicy wraz z podbudową oraz wymianę nawierzchni chodnika po jednej stronie.