na zdjęciu fragmenty pokrycia dachowego ze szkodliwego eternitu

Wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych z eternitu zapraszamy do składania wniosków w terminie do 25 lutego 2021 r. Wnioski będą rozpatrywane pod względem merytorycznym oraz formalnym. Dlatego złożony dokument powinien być kompletny. Pobierz wniosek:

Wypełnione wnioski należy składać w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego (wejście od strony ulicy Piłsudskiego), lub na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ulica Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.

Gmina pokryje koszty:
demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
Środki na zakupu i montaż nowych materiałów budowlanych ( np. pokryć dachowych ) zabezpieczyć musi sobie właściciel nieruchomości.
Przypominamy, że:
Obecnie azbest zaliczany jest do jednych z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać.
Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
korozji płyt azbestowo-cementowych,
uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
pylicę azbestową, raka płuc, oskrzeli, jajników, nerek, krtani,
międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.