rozpoczęcie prac w parku, w tle samochody ciężarowe

W ramach przebudowy skweru zaplanowano podział terenu na trzy strefy: strefę aktywności, strefę relaksu ( plażę ) oraz strefę seniora.
W strefie aktywności o powierzchni ok. 180 m2, która posiadać będzie nawierzchnię z piasku płukanego zamontowane zostaną urządzenia o charakterze sprawnościowym (trampoliny ziemne oraz linarium).
W strefie relaksu o powierzchni ok. 100 m2 również o nawierzchni z piasku płukanego (tzw. plaża) zaprojektowano architekturę przeznaczoną do wypoczynku, czyli parasole i leżaki.
W ostatniej już strefie seniora o powierzchni ok. 13 m2, utwardzonej betonową kostką brukową, zaprojektowano urządzenia przeznaczone dla osób starszych zapewniające nie tylko ruch, ale przede wszystkim wspomagające procesy rehabilitacyjne oraz przeciwdziałające obniżającej się sprawności ruchowej.
W ramach przebudowy powstaną także nowe ciągi piesze o szerokości 1,50 m z betonowej kostki brukowej oraz tereny zielone. Zamontowane zostaną także elementy małej architektury czyli kosze i ławki betonowe z gazonami. Zmienimy również istniejące oświetlenie parkowe.