Informacje o wymaganiach jakie zwierzę powinno spełniać przekraczając granicę Unii Europejskiej, a także jakie kroki należy podjąć jeżeli zwierzę nie spełnia tych wymagań.