Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci:

– jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe;

– świadczeń rodzinnych.

Wnioski w powyższych sprawach obywatele Ukrainy mogą wypełnić i złożyć w MOPS w Nowej Soli ul. Staszica 1D, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wypłaty świadczeń następować będą na wskazane we wniosku konto bankowe.

Wniosek

Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним (відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом) і якого було внесено до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді:

– одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, оплату житла;

– сімейних пільг.

Заяви з вищезазначених питань громадяни України можуть заповнювати та подавати до МОПС (MOPS) в місті Нова Соль (Nowa Sol) вул. Сташіца (Staszica) 1D, з понеділка до п’ятниці з 8.00 до 15.00.

Виплати допомоги здійснюватимуться на банківський рахунок, який буде подано в заяві.

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ