Samorząd Województwa Lubuskiego pomógł zorganizować pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy. Terapeuci-wolontariusze pełnić będą telefoniczne dyżury przez pięć dni w tygodniu.

Do województwa lubuskiego trafiają już rodziny uciekające z Ukrainy. Dla wielu osób opuszczenie rodzinnego bezpiecznego domu może się wiązać z ogromną traumą. Dlatego doraźnie przygotowane zostały dyżury psychologów, terapeutów – w tym specjalistów psychologii dziecięcej, czy rodzinnej. – Wszystkie te osoby to wolontariuszki, które odpowiedziały na nasz apel, lub pracownicy wojewódzkich szpitali specjalistycznych – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Choć większość z terapeutów udziela pomocy jedynie w języku polskim, to także padają deklaracje związane z zapewnieniem pomocy tłumaczy.

Dyżury będą telefoniczne, a w razie potrzeby – umawiane będą spotkania np. online.

Do pobrania informacja o dyżurach psychologów

źródło: www.lubuskie.pl

Dodatkowa informacja dot. pomocy psychologicznej:

Przystań psychologiczna, nr tel. +48 553 300 999
Przystań psychologiczna, nr tel.+ 48 533 355 888
Mariusz Kaczmara, nr tel. +48 510 855 575
Kamila Kaźmierczak, nr tel. +48 511 826 562
Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej, nr tel. +48 733 563 311

Психологічна допомога біженцям
У організації психологічної допомоги біженцям з України допомогло самоврядування Любуського воєводства. П’ять днів на тиждень по телефону чергуватимуть волонтери-терапевти

До Любуського воєводства вже прибувають сім’ї, які втікають з України. Для багатьох людей вихід із безпечного сімейного дому може бути надзвичайно травматичним. Тому чергування психологів та терапевтів – у тому числі спеціалістів з дитячої та сімейної психології – готуються на тимчасовій основі. – Усі ці люди – волонтери, які відгукнулися на наше звернення, або працівники провінційних спеціалізованих лікарень, – пояснює маршал Ельжбета Анна Полак.

Хоча більшість терапевтів надають допомогу лише польською мовою, є також декларації, пов’язані з наданням перекладачів.

Години чергування будуть по телефону, а за потреби – зустрічі, наприклад, онлайн.

Психологічна допомога – дивіться список реєстрів

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń
W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.

Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Cała informacja dot. pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy dostępna jest na stronie NFZ