Na zdjęciu stoją od lewej prezydent Jacek Milewski, burmistrz Otynia Barbara Wróblewska oraz członke zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. Prezydent oraz burmistrz trzymają planszę z informacją o dofinansowaniu projektu budowy infrastruktury w czterech gminach

Na przystani rzecznej w malowniczych Bobrownikach, tuż przy zacumowanej na Odrze Lagunie, podpisano dziś umowę na dofinansowanie projektu „Odra dla turystów 2020–lubuskie przystanie, obszar L”. Został on podpisany przez członka Zarządu WL Marcina Jabłońskiego i lidera – miasto Nowa Sól. To kontynuacja działań nadodrzańskich, związanych z budową, statków, portów i małych przystani rzecznych. Nasze miasto reprezentował prezydent Jacek Milewski, który podkreślał, jak ważna jest gra zespołowa – przez wiele lat Nowa Sól z gminami starała się o pozyskanie na tę inwestycję finansowania. Panie marszałku – zwrócił się prezydent Milewski do marszałka Jabłońskiego – serdecznie panu dziękuję za pańskie działania.

Co dokładnie zostanie zrobione:
Do roku 2022 projekt zakłada:
Zadanie 1 (gmina Siedlisko) –zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej wraz z edukacją przyrodniczą mieszkańców w Siedlisku, w obszarze przyrodniczym Natura 2000
Zadanie 2 (gmina wiejska Nowa Sól) -zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej wraz z edukacją przyrodniczą mieszkańców gminy w Starej Wsi w Gminie Nowa Sól, w obszarze przyrodniczym Natura 2000. Powstanie tu platforma widokowa z lunetą, przez którą będzie można obserwować ptaki.
Zadanie 3 (miasto Nowa Sól) -zagospodarowanie lewego nabrzeża Odry na odcinku od Al. Wolności do istniejącej przystani w Nowej Soli wraz z edukacją przyrodniczą mieszkańców miasta, w obszarze przyrodniczym Natura 2000. Obok przystani powstanie molo, a także kompleks przyrządów edukacyjnych, m. in. śruba Archimedesa czy koło młyńskie, które będą miały na celu edukację najmłodszych.
Zadanie 4 (gmina Otyń) -zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej w Bobrownikach wraz z budową wieży widokowej na Białej Górze i edukacją przyrodniczą mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej Otyń w obszarach przyrodniczych: Natura 2000 i Nowosolska Dolina Odry.
Powstanie tu także podejście do Bukowej Góry – drewniane, proekologiczne, a także cały ciąg komunikacyjny od przystani do wieży. A od drugiej strony, od miejscowości Przytok, wybudowana zostanie droga dojazdowa, do której dołoży się tamtejsze Nadleśnictwo.
Cała inwestycja będzie wykonana w trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’. Jej koszt to ok. 8 milionów złotych, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020– to z to ok. 5 mln 900 tysięcy złotych.
Celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych na poziomie lokalnym i regionalnym, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału gospodarczego i społecznego województwa lubuskiego. Zakłada on ucywilizowanie terenów przyrodniczych wokół czterech przystani.

Ważnym elementem są przedsięwzięcia z zakresu zielonej infrastruktury, które pozwolą na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo –Natura 2000, Dolina Środkowej Odry, Nowosolska Dolina Odry. Budowa zielonej infrastruktury z jednej strony zapewni lepszą ochronę wartości przyrodniczych, a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki w regionie lubuskim, w tym na aktywizację żeglugi na obszarze Środkowej Odry, Nowosolskiej Doliny Odry oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju różnych form turystyki w miejscowościach nadodrzańskich w województwie lubuskim.
W uroczystości w Bobrownikach wzięli udział również senatorowie RP: Władysław Komarnicki oraz Wadim Tyszkiewicz, były prezydent Nowej Soli, a także starosta powiatu nowosolskiego Iwona Brzozowska i gospodarz terenu burmistrz Otynia, Barbara Wróblewska.