W ślad za nowymi regulacjami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii MOSiR Nowa Sól od dzisiaj ponownie udostępnia własne obiekty sportowe według poniższych zasad:
Wszystkie obiekty sportowe bez limitu uczestników będą dostępne dla:
sportu zawodowego, a więc dotyczy to zawodników, którzy otrzymują wynagrodzenie przekraczające koszty uczestnictwa i stanowi ono znaczącą część dochodów dla sportowca;
zawodników pobierających stypendium sportowe w którym mowa w ustawie o sporcie;
członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej / paraolimpijskiej;
ligi zawodowej;- zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich;
dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Z kolei osoby niezaliczające się do ww. grup będą mogły korzystać jedynie z obiektów sportowych na otwartym powietrzu przy limicie 25 osób.