Od ubiegłego roku rodzinne rajdy rowerowe stały się trwałą pozycję w kalendarzu przedsięwzięć rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.

Początek najbliższego zaplanowano na niedzielę 6 czerwca 2021 r. Odbędzie się pod hasłem: „Traktem Pruskim pod bytomskie wieże”. Start nastąpi o godz. 10,00 z parkingu przy Alei Wolności.

Projekt zakłada w pierwszym etapie przejażdżkę wzdłuż lewego brzegu Odry w kierunku Starej Wsi i Kiełcza. Następnie, po pokonaniu przeprawy przez Białą Wodę, uczestnicy wyprawy dojadą do tzw. Traktu Pruskiego – historycznej alei dębowej prowadzącej w kierunku Siedliska. Po dojeździe do Odry w okolicy d. osady o nazwie Leśna Ścieżyna planowany jest krótki odpoczynek.

Kolejnym etapem będzie przejazd szutrową ścieżką rowerową do Bytomia Odrzańskiego i, połączony ze zwiedzaniem wybranych zabytków, spacer po miasteczku. Przewiduje się spotkanie z Panem Jackiem Sauterem – burmistrzem Bytomia i symboliczny poczęstunek przy gospodzie „Pod Złotym Lwem”.

Powrót do Nowej Soli zaplanowano ok. godz. 14,00 drogą przez Tarnów Bycki, Kiełcz i Starą Wieś.

Łączna długość trasy nie powinna przekroczyć 30 km. Znacząca jej część przebiegać będzie polnymi i leśnymi drogami utwardzonymi szutrem. Jednak należy się też liczyć z koniecznością pokonania kilku odcinków leśnych dróg gruntowych, miejscami pokrytych warstwą sypkiego piasku.

Poza walorami historycznymi i rekreacyjnymi, rajd dostarczy okazji do poznania pejzażu Starorzecza Odry, a przede wszystkim podziwiania urokliwej architektury Bytomia Odrzańskiego.

Udział w wyprawie jest bezpłatny, a liczba uczestników nie podlega ograniczeniom. Jedynym formalnym wymogiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Z uwagi na prognozowany czas wyprawy, który wyniesie ok. 5 godzin, konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednią ilość napojów oraz pożywienia.

Rajd będzie odbywał się w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego, co wyrazi się w szczególności w nakazie trzymania odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami nie mieszkającymi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz używania maseczek w obiektach zamkniętych.

Komandorem rajdu będzie znany miłośnik dwóch kółek, Jan Wojtasik.