Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól oraz CKZiU Elektryk w Nowej Soli zapraszają na zawody Streetballa i koszykówki. Cel zawodów: popularyzacja Streetballa i koszykówki wśród młodzieży i dorosłych.
Miejsce zawodów: Hala Sportowa ul Piłsudskiego 61 w Nowej Soli.
Termin zawodów: 27 maj 2023 r. – godzina 10.00 (sobota).
Warunki udziału: zgłoszenie drużyny (4 zawodników) poprzez odbywa się poprzez wysłane e-maila na adres: info.elektryk@onet.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestników oraz numeru telefonu do kapitana drużyny. Ilość́ drużyn jest ograniczona do 20 zespołów. Liczy się kolejność zgłoszeń. Każda drużyna jest zobowiązana do przedłożenia organizatorowi karty zgłoszeniowej z nazwą oraz składem drużyny w dniu turnieju oraz dowodem wpłaty 120 wpisowego na konto klubu.