baner reklamowy zachęcający do zostawienia jednego procentu podatku dla nowosolskich organizacji pożytku publicznego. na tle miasta widoczna cyfra jeden obok znak procentu i serce

Jak co roku zachęcamy Państwa, do zostawienia 1% podatku w Nowej Soli.

Jak to zrobić?

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka “Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134,PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Złóż zeznanie podatkowe i zapłacić podatek
Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Nowosolskie Organizacje Pożytku Publicznego działającego, które mogą rozliczyć 1% podatku za rok 2020

KRS 0000361605 Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada” Nowa Sól
KRS 0000032437 Kajakowy Klub Sportowy lubuskie; nowosolski; Nowa Sól
KRS 0000114028 Miejski Klub Piłkarski „Arka” w Nowej Soli
KRS 0000082192 Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „Astra” Nowa Sól
KRS 0000035891 Nowosolski Klub Karate Kyokushin lubuskie; nowosolski, Nowa Sól;
KRS 0000274854 Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowa Sól
KRS 0000126168 Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” Nowa Sól
KRS 0000060059 Nowosolskie Stowarzyszenie Ludzi Działających Na Rzecz Trzeźwości w Polsce, Nowa Sól
KRS 0000235460 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” lubuskie; nowosolski; Nowa Sól
KRS 0000253405 Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej „Chorał” lubuskie; nowosolski; Nowa Sól
KRS 0000682845 Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „Medyk” lubuskie; nowosolski; Nowa Sól
KRS 0000225587 Polski Czerwony Krzyż cel szczegółowy: oddział Nowa Sól

KRS 0000 282 625 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP cel szczegółowy: hufiec Nowa Sól
KRS 0000059603 Polski Związek Niewidomych okręg lubuski cel szczegółowy: koło Nowa Sól
KRS 0000069581 Towarzystwo Pomocy im. św. brata Alberta cel szczegółowy: koło nowosolskie Nowa Sól

stan na dzień: 31 grudnia 2020 r.