obrazek przedstawia szczegółowe dane dotyczące szkolenia, które odbędzie się 8 października 2020. Na górze obrazka znajduje się grafika w kolorach żółtym i fioletowym na dole treść, po lewej stronie logo miasta Nowa Sól

Wychodząc naprzeciw sugestiom płynącym ze strony organizacji pozarządowych o możliwość generowania ofert składanych w ramach ogłaszanych przez urząd konkursów ofert w formie elektronicznej informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli wdrożył aplikację internetową eNGO.
Jest to platforma stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych.
Rozwiązanie to niesie wiele korzyści, m.in.: eliminuje najczęściej popełniane błędy rachunkowe, a także brak kompletności wypełnienia wszystkich pól i załączników oraz usprawnia komunikację pomiędzy pracownikami urzędu i organizacjami pozarządowymi. Informacje systemowe generowane i wysyłane są automatycznie przez aplikację. Dodatkowo, system automatycznie aktualizuje wzory ofert i sprawozdań, dostosowując je do zmian legislacyjnych.
Informujemy, że składanie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w otwartych konkursach ofert i tzw. „małych grantach” będzie odbywało się już tylko z zastosowaniem formy elektronicznej poprzez system eNGO oraz formy papierowej. Oferty, które nie zostały wypełnione w generatorze i nie będą miały nadanego specjalnego numeru (sumy kontrolnej) będą odrzucane z powodów formalnych.
Szkolenie odbędzie się 8 października 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 16.00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą min. z wprowadzonego reżimu sanitarnego, proszę o wyznaczenie jednego przedstawiciela organizacji, który w organizacji odpowiada za przygotowanie oferty i wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie – nr 68 4590327, poprzez e-mail pozytekpubliczny@nowasol.pl lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych pok. 109 do 2 października 2020 r.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej organizacji.