Zapraszamy osoby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty na terenie miasta Nowa Sól,

w szczególności:

👉 przedstawicieli oświaty,

👉 przedstawicieli policji,

👉 przedstawicieli służby zdrowia,

👉 przedstawicieli Komisji RPA,

👉 organizacje pozarządowe,

👉 przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

👉 kuratorów zawodowych i społecznych.


Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

📌 Co warto wiedzieć o przemocy by móc pomagać – psychologiczne mechanizmy przemocy.

📌 Etapy pomocy członkom rodzin z problemem przemocy – interwencja, wsparcie, pomoc, terapia.

📌 Jak wykorzystywać prawo by przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Ochrona osób krzywdzonych, w tym dzieci, działania powstrzymujące przemoc wobec sprawców.

📌 Interdyscyplinarna współpraca przy realizacji procedury „Niebieskie Karty”.


Prowadząca: Dorota Jaszczak – Kuźmińska – Absolwentka studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Terapeuta Motywujący, Certyfikowany Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 24 lat zaangażowana w realizację przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.Kurator sądowy ( przez 23 lata) przy wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy w warszawskiej dzielnicy Bemowo.Posiada doświadczenie w pracy w grupach roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.Pracownik działu ds. rodziny i młodzieży PARPA.Autorka i współautorka wydawnictw edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Posiada ponad 15 letnie doświadczenie dydaktyczne.


Podczas szkolenia planowane są przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie jest bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Zaświadczenia: po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1zSLIibD3-bslK6Ftg6sEa0szW66xgZQ-h3t0wVcFvUs/edit

Liczba miejsc ograniczona. Formularz należy przesłać do 25 listopada 2021r.
Każda osoba, która zgłosi swój udział w szkoleniu dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na szkolenie. Organizator poinformuje mailowo osoby zakwalifikowane na szkolenie.