W dniach 27 czerwca, 28 czerwca i 1 lipca 2022 roku w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli odbył się cykl warsztatów, których celem było omówienie problemów społecznych w mieście oraz czynników i barier ich ograniczania stanowiących podstawę do wypracowania diagnozy społecznej Nowej Soli. Diagnoza stanowi punkt wyjściowy do opracowania wieloletniej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście.

Cykl warsztatowy był podzielony na 6 bloków tematycznych. W każdym z nich wzięli udział przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się poruszaną w danym bloku tematyką oraz mieszkańcy/społecznicy – łącznie 76 osób. W tych dniach przeprowadzono warsztaty z obszarów: „Polityka senioralna” i „Niepełnosprawność”, „Migranci”,  „Wsparcie rodziny”, „Zdrowie publiczne i uzależnienia” oraz „Mieszkalnictwo i bezdomność”.

Dzięki wytężonej pracy w grupach zespół badawczy uzyskał bogaty materiał do analizy, dzięki któremu w najbliższych miesiącach możliwe będzie wypracowanie rekomendacji stanowiących podstawę opracowania tego ważnego dokumentu strategicznego jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Efekt końcowy poznamy jesienią tego roku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dużą aktywność w spotkaniu! Wkrótce opublikujemy raport z warsztatów.