baner engo generator - na granatowym i czarnym tle znajdują się żółte kwadraty z napisem engo generator

W związku z wprowadzonym przez Gminę Nowa Sól – Miasto generatorem eNGO i koniecznością składania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w otwartych konkursach ofert i tzw. „małych grantach” za pomocą w/w aplikacji, nie wyłączając konieczności złożenia ofert także w formie papierowej,

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli informuje o możliwości uzyskania pomocy przy tworzeniu profilu organizacji w systemie eNGO oraz wypełnianiu ofert.

Pracownicy Wydziału, w okresie od 01.12.2002 r. do 23.12.2020 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem organizacji będą udzielali porad i wyjaśnień co do składanych ofert. Będzie można również przećwiczyć wypełnianie oferty w obecności pracownika.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Wydziału w celu ustalenia terminu spotkania:

tel. 68/4590327 – Inspektor ds. pożytku publicznego i spraw społecznych lub

68/4590305 – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

W sprawach dotyczących funkcjonalności systemu zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami podmiotu wdrażającego system Delta Partner – tel. 33 444 66 89 lub 33 444 66 91