Za nami kolejne szkolenie, tym razem zajęliśmy się ochroną danych osobowych.

Z pojęciem RODO spotykamy się w wielu sytuacjach życia codziennego: w urzędzie, szkole, organizacji pozarządowej, u lekarza. Ten trudny temat, przybliżyła nam Pani Urszula Giercarz – prawniczka, Inspektor Danych Osobowych w jednostkach administracji publicznej oraz prywatnych.

Podczas pierwszego dnia szkolenia zapoznaliśmy się z wiedzą teoretyczną. Rozmawialiśmy o tym czym jest RODO, jakie są kategorie danych osobowych, jakie są podstawy i zasady, przetwarzania danych osobowych, jakie są prawa osób, których dane są przetwarzane, kim jest administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający oraz osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych. Drugi dzień szkolenia to zajęcia praktyczne, praca z dokumentami organizacji pozarządowych, opracowanie poprawnych wzorów dokumentów, oświadczeń.

Trudny temat przedstawiony w bardzo dynamiczny i przejrzysty sposób. Poprzez uczestnictwo w tego rodzaju szkoleniach nasza świadomość bezpieczeństwa wzrasta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział w zajęciach.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty