na białym tle, po lewej stronie znajduje się sylwetka smartfona, który jest usmiechnięty i w prawej dłoni trzyma kulę ziemską, po prawej stronie napis dzień bezpiecznego internetu 9 lutego 2021

Jak co roku miasto Nowa Sól przyłącza się do akcji „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Celem wydarzenia, które odbywa się 9 lutego, jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Celem realizacji działań związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w internecie wśród dorosłych i młodzieży, zaplanowaliśmy realizację: diagnozy treści i modelu korzystania z internetu przez dzieci (na podstawie ankiet klas I-VIII szkół podstawowych), zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w internecie (szkoły podstawowe), zajęć warsztatowych ukierunkowujących ciekawości uczniów na edukacyjne zasoby internetu, zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców na temat niebezpiecznych zjawisk w internecie (patostream, mikropłatności).

Materiały do realizacji powyższych działań pozyskaliśmy przyłączając się, do kampanii profilaktyczno – edukacyjnej pn. „SMART-to znaczy mądrze”. W piątek 5 lutego odbyło się spotkanie pracowników wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli wraz z koordynatorami kampanii z każdej szkoły podstawowej w Nowej Soli. Szkoły otrzymały pakiet materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych zarówno z dziećmi jak i rodzicami na temat bezpieczeństwa w internecie. Jesteśmy zdania, że jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży, może zapewnić bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji. Działajmy razem!