W Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli odbyło się spotkanie dla seniorów na temat praw pacjenta. Wydarzenie miało miejsce w ramach obchodów Światowego Dnia Praw Osób Starszych i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych mieszkańców.
Zostało ono zainaugurowane przez prezydenta Jacka Milewskiego oraz wiceprezydent Karinę Jarosz, którzy podkreślili ważność ochrony praw seniorów w dziedzinie opieki zdrowotnej. Prezydent Milewski zwrócił uwagę na konieczność informowania seniorów o ich prawach oraz zapewnienie im wsparcia w przypadku ich naruszenia.
Podczas wydarzenia ekspertki z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiły obecnym uczestnikom prawa, jakie przysługują pacjentom oraz omówiły możliwości zgłaszania naruszeń tych praw. Wyjaśniły, że niektóre przypadki naruszenia praw pacjenta można bezpośrednio zgłaszać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, natomiast inne należy skierować do Działu Skarg, Wniosków i Monitorowania Usług Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości seniorów na temat swoich praw i umożliwienie im skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.
Głos zabrała także mecenas Natalia Petryszyn-Zachwieja z nowosolskiej Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Zachwieji, która przedstawiła uczestnikom metody egzekwowania posiadanych praw pacjenta oraz możliwości dochodzenia odszkodowań w przypadku ich naruszenia. Wskazała na istotę posiadania rzetelnego prawnego wsparcia i jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie chronić swoje prawa.
Spotkanie dla seniorów było okazją do zdobycia cennych informacji i wiedzy na temat praw pacjenta. Uczestnicy mieli również możliwość zadawania pytań ekspertom i uzyskania indywidualnych porad dotyczących ich sytuacji. Organizatorzy podkreślali znaczenie edukacji seniorów w zakresie praw pacjenta, aby mogli świadomie korzystać z opieki zdrowotnej i czuć się pewnie w kontekście swojego statusu pacjenta.
Prezydent Jacek Milewski i wiceprezydent Karina Jarosz wyrazili zadowolenie z frekwencji i zaangażowania seniorów w spotkaniu. Podkreślili, że Urząd Miejski w Nowej Soli będzie kontynuował organizację podobnych wydarzeń, aby wspierać i informować seniorów na temat ich praw oraz promować świadomość zdrowotną wśród lokalnej społeczności.
Spotkanie dla seniorów było nie tylko źródłem wiedzy, ale także platformą wymiany doświadczeń i budowania więzi międzyludzkich. Dzięki takim inicjatywom społeczność lokalna staje się bardziej świadoma swoich praw i bardziej aktywnie angażuje się w ochronę i promocję zdrowia seniorów.