8 października br. będziemy obchodzić Europejski Dzień Donacji Narządów 2022 r. Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują. 

Informacje i materiały na temat Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu

Potrzeby zdrowotne w zakresie leczenia przeszczepieniem narządu (także tkanek i komórek) są duże. Na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie, stale rejestrowani są nowi biorcy. Tendencja jest wzrostowa, także z powodu niskiej zgłaszalności  potencjalnych dawców narządów.

W związku z powyższym przez cały październik, będzie można odebrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, Oświadczenie Woli Dawcy Narządów (ilość oświadczeń jest ograniczona!). Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Jeżeli masz jakieś pytania co do oświadczenia woli, napisz na adres ow@transplantacja.info.

Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować!

Zapraszamy zatem mieszkańców miasta do pobierania oświadczenia, poinformowania swoich najbliższych o swojej decyzji i noszenia go przy sobie w portfelu.

Nie zabierajmy kolejnych żyć ze sobą do grobów.

Oświadczenie można pobrać również w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku ze strony: http://www.poltransplant.pl/Download/ow_form_2010.pdf