Dziś w Sulechowie odbyło się ważne wydarzenie, które przynosi ulgę i nadzieję wielu rodzinom osób dotkniętym autyzmem. Fundacja Generado, przy wsparciu Fundacji Velux oraz Urzędu Marszałkowskiego, uroczyście oddała do użytkowania pierwszy z dwóch budynków, które staną się przyszłym Zakładem Aktywności Zawodowej.
Uroczystość otwarcia zgromadziła liczne grono gości, w tym prezydenta Jacka Milewskiego, wiceprezydent Karinę Jarosz oraz koordynatora CAS Marcina Hermę. To wydarzenie to nie tylko otwarcie nowego budynku, ale także krok w dążeniu do zapewnienia godnych perspektyw oraz szans życiowych osobom z autyzmem.
Fundacja „Generado”, działająca na rzecz osób z autyzmem, od lat podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia tej grupy społecznej. W Sulechowie rozpoczęto program staży zawodowych dla osób z autyzmem oraz uczniów szkoły specjalnej z tej miejscowości. Program finansowany w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ogromne wsparcie w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i umiejętności, które mogą pomóc w przyszłym życiu zawodowym.
Ponadto, dwie marki działające w ramach struktury Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym ” SPOA Dalej Razem” znalazły miejsce aktywizacji społeczno-zawodowej w nowo oddanym budynku. To ważny krok w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i rozwoju dla osób z autyzmem.
Fundacja „Generado” nie zamierza spoczywać na laurach. W niedalekiej przyszłości planowane jest wybudowanie mieszkań wspomaganych dla osób z autyzmem w Nowej Soli. To krok w kierunku jeszcze większej integracji budowania samodzielności życiowej oraz wsparcia osób z autyzmem.. Będzie to ponad 20 mieszkań zlokalizowanych przy ulicy Kilińskiego, obok istniejącego już Centrum Aktywności Społecznej.
Otwarcie pierwszego budynku w Sulechowie to wydarzenie, które wnosi wiele radości i nadziei. To także dowód na to, że wspólnie można dokonać wielkich rzeczy i tworzyć miejsca, gdzie osoby z autyzmem mogą rozwijać swoje umiejętności i zyskiwać niezależność. Zgodnie z motywem przewodnim „Generado” – Samodzielność to Wolność. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Generado i wsparciu partnerów, przyszłość osób z autyzmem staje się jaśniejsza.