Grupa ludzi siedzi wokół stołu.

Trwają intensywne prace grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej nad Programem Aktywności Społecznej w CAS w Nowej Soli.

Wspólne wypracowanie kierunku rozwoju Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli to teraz najważniejsze zadanie jakie stoi przed grupą. Jest to trudne zadanie, które wymaga zapoznania się z potrzebami mieszkańców miasta. W tym celu członkowie grupy przygotują i przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami, w celu zapoznania się pomysłami na Centrum Aktywności Społecznej, tak aby stało się ono miejscem na realizację pomysłów i wspólne działania integrujące mieszkańców Nowej Soli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za dużą aktywność.

Prace grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej realizowane są w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty