W dniu 08.09 br. w Centrum Aktywności Społecznej odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej realizowane w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”- wdrażanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto.

Członkowie grupy (społecznicy, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy) ustalali obszary tematyczne, które będą konsultować z mieszkańcami miasta. I tak pierwszym tematem, nad którym pochyli się grupa jest Program współpracy Gminy Nowa Sól-Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

W czasie spotkania zostało poruszanych wiele zagadnień związanych z programem, padło również szereg pytań m.in. co chcą robić NGO w 2023 r.? Jak wspierać i czym wspierać NGO? Jak dotrzeć do NGO?

Pierwszy krok w przygotowaniu konsultacji został zrobiony, o kolejnych pracach grupy związanych konsultowaniem programu współpracy Gminy Nowa Sól-Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami będziemy informować Państwa w kolejnych artykułach.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty