Prace grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej trwają i nabierają dobrego tempa. Podczas ostatniego spotkania grupa pracowała nad Programem Aktywności Społecznej w CAS w Nowej Soli oraz obszarami zidentyfikowanymi w Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Nowa Sól, z horyzontem czasowym do roku 2027.
Określone kierunku rozwoju Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli w relacji do zapisów Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Nowa Sól, z horyzontem czasowym do roku 2027, stanowią istotne zadanie dla grupy, która określi konkretne działania w tym zakresie.
Jaki działania zostaną określone i które z nich będą realizowane, to już w kolejnym etapie prac konsultacyjnych grupy z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za dużą aktywność.
Prace grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej realizowane są w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty