Konkurs skierowany jest do sektora publicznego, instytucji kultury, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz wszystkich podmiotów, które od października 2019 roku skorzystały z finansowania i zrealizowały inwestycje z programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus, w celu zwiększenia dostępności istniejących budynków. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Bank Gospodarstwa Krajowego nagrodzą budynki, które dzięki wprowadzonym modernizacjom stały się bardziej dostępne dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach – za Obiekt mieszkalny oraz Obiekt użyteczności publicznej i usług lokalnych. Do wygrania w każdej kategorii nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.
Termin zgłoszeń to 12 lipca 2024 r.
Więcej informacji na temat konkursu: https://laurdostepnosci.integracja.org/