Ogrodzenie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli nabrało barw!

W czwartek pod okiem nowosolskiej artystki Ady Bednarek, grupa seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Nowej Soli wraz z dziećmi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli oraz dziećmi polskimi i ukraińskimi z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli zdobiły ogrodzenie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli.

CAS otoczony został pięknymi i kolorowymi motylami, które w połączeniu z zasianą przez dzieci łąką kwietną wprowadzają na naszym terenie zieleni aurę harmonii i spokoju – aż chciałoby się poleniuchować.

Wspólne malowanie muralu to celowe działanie mające na celu integrację społeczną naszej społeczności lokalnej. Malowanie muralu było doskonałą okazją do wspólnego spotkania, zabawy i integracji osób starszych z dziećmi. Miało na celu danie wszystkim uczestnikom poczucie przynależności. Sztuka ma tę moc łączenia ludzi, nie ma dla niej barier pokoleniowych oraz językowych. To społeczne zjawisko posiadające ogromną siłę i wartości wychowawcze. Sztuka wspiera integrację – było to widać  wśród uczestników warsztatów plastycznych.

Efekty pracy dzieci i seniorów najlepiej zobaczyć na żywo!

Jednak to jeszcze nie koniec… Wkrótce powstanie więcej motyli!