Inauguracja tegorocznego forum odbyła się w Nowosolskim Domu Kultury. Nasze organizacje jak zwykle nie zawiodły i przybyły tłumnie, aby wziąć udział w spotkaniu, które jest ich świętem.

Odwiedzili nas także przedstawiciele miejskich instytucji, urzędów i szkół, którzy są partnerami dla NGO podczas realizacji ich licznych działań. Byli z nami także goście spoza Nowej Soli, którzy wspierają nowosolskich społeczników na różnych polach.

Spotkanie otworzył Jacek Milewski Prezydent Miasta Nowa Sól, który powiedział, że działania miejskich organizacji pozarządowych są bardzo ważną częścią codziennego życia oraz rozwiązywania problemów społecznych. Następnie ofertę skierowaną do NGO przedstawił dyrektor Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pan Wojciech Kaczmarczyk. Głos skierowany do Nowosolan przybyłych na forum zabrał także pan Jacek Kurzępa, poseł i socjolog, który podkreślił jak ważna jest rola organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu sprawnej społeczności lokalnej. Następnie wystąpiła pani wiceprezydent Karina Jarosz, która przedstawiła szeroką ofertę działań podejmowanych przez Wydział Spraw Społecznych urzędu miejskiego w Nowej Soli. Na końcu głos zabrał Adam Szulczewski – jednocześnie prowadzący forum i wiceprezes Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która jest liderem projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Pan Adam opowiedział o działaniach realizowanych w ramach projektu, m.in. o wolontariacie, konsultacjach społecznych i Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Była to też doskonała okazja do tego, aby podziękować młodzieży, która pracowała nad stworzenie statutu MRM. Reprezentacja tej młodzieży w postaci dwóch uczniów LO im KK Baczyńskiego w Nowej Soli – Dominik Hutnik i Natan Zapał, odebrała z rąk prezydenta oraz przewodniczącego rady miejskiej Andrzeja Petreczko, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz została nagrodzona wielkimi brawami. Kto wie, być może są to przyszli liderzy lokalnych inicjatyw. Trzymamy za nich kciuki!

Po części prezentacji uczestnicy forum wzięli udział w sesjach stolikowych, które były okazją do spotkania się w węższym gronie i przedyskutowania konkretnych tematów. I tak dyskusje odbyły się przy czterech stolikach:

🟡 Instytucjonalne wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie moderatorem był Maciej Dragańczuk z Fundacja SI-gma.

🔵 Prekonsultacje programu współpracy miasta Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi na 2023. Moderator: Damian Dec – Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”.

🔴 Rola ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych – doświadczenia Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej „Winda”. Moderował Daniel Fąferko – @Lutolska Spółdzielnia Socjalna „Winda” .

🟠 CSR współpraca NGO z biznesem, praktyczny wymiar relacyjnej współpracy. Prowadząca: Ewa Gałka, Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Po żywych dyskusjach przy stolikach przyszedł czas na przerwę kawową, podczas której rozmowy kuluarowe toczyły się w niezwykle sympatycznej atmosferze. I pewnie tak by już zostało, gdyby nie przyszła pora na podsumowanie wypracowanych konkluzji.

Zakończenie odbyło się na sali widowiskowej, gdzie moderatorzy wspierani przez członków stolików opowiadali o tym, co najważniejszego udało się ustalić. Padły konkretne pomysły, które trzeba rozważyć, są one punktem wyjścia do dalszej dyskusji w planowaniu działań NGO na kolejne miesiące i lata.

Bardzo się cieszymy, że ponad setka osób wzięła udział w spotkaniu forumowym. Wszystkie pomysły, refleksje i pytania są cenne i stanowią początek nowych działań. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy wszystkimi aktorami życia społecznego to klucz, bez którego nie zostaną otwarte żadne drzwi prowadzące do realnej zmiany. I cieszy nas fakt, że nasze organizacje mają tego świadomość i chcą nad tym pracować.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej organizacji forum – @Spółdzielnia Socjalna Partner za pyszny catering, Nowosolski Dom Kultury za pomoc i miłą gościnę, a pani Cecylii Danielak za profesjonalne tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Ogromne podziękowania dla wolontariuszy i wolontariuszek z nowosolskich szkół ponadpodstawowych! Jesteście niesamowicie pomocni! Spożywczak- ZSP nr 4 w Nowej Soli, LO im KK Baczyńskiego w Nowej Soli, Nitki – ZSP nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU „Elektryk” Nowa Sól.

Jednak to nie koniec – w tym roku w ramach forum odbędą się jeszcze dwa szkolenia oraz wizyta studyjna do poznańskich centrów inicjatyw lokalnych. Zapraszamy do udziału!

Działanie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty