na grafice widnieje napis szkolenie jak współpracować z wolonatriuszami

Zapraszamy na szkolenie pt. Jak współpracować z wolontariuszami?
DLA KOGO? Koordynatorzy i opiekunowie wolontariatu w szkołach i organizacjach
TERMIN 28.03.2023 r. w godz. 16.00 – 19.00
MIEJSCE Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli
TRENER Grzegorz Idziak

PROGRAM

  • przygotowywanie szkoły/organizacji do współpracy z wolontariuszami – określanie potrzeb, wyznaczanie celów i delegowanie zadań, dawanie wpływu
  • podtrzymywanie motywacji wolontariusza – motywacyjne DNA, motywacja 2.0, świętowanie sukcesów, koncentracja na korzyściach
  • komunikacja z wolontariuszem – przekazywanie informacji zwrotnej, prowadzenie rozmów ewaluacyjnych i oceniających, docenianie

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 20!
ZAPRASZAMY!

Osoba do kontaktu:
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Agata Fogel
a.fogel@fundacjacp.org
tel. 533 316 288