członkowie klubu odrodzenie w otoczeniu władz miasta i pracownika urzędu

Z okazji XXX-lecia nowosolskiego Klubu Abstynenta „Odrodzenie”, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski wręczył jego prezesowi Markowi Budzińskiemu oraz Waldemarowi Tubiakowi dyplom z podziękowaniami za wiele lat owocnej współpracy. Prezydent podziękował także Gabrieli Juncewicz która jest pełnomocnikiem prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nowej Soli za koordynowanie tej współpracy i wkład społeczny na rzecz pomocy osobom uzależnionym, i ich rodzinom. Ciepłe słowa do członków Klubu skierowała także Natalia Walewska-Wojciechowska, która jest wiceprezydentem ds. społecznym w Nowej Soli.
„Z okazji XXX – lecia Nowosolskiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Odrodzenie” składamy serdeczne podziękowanie za aktywną, rzetelną i społeczną pracę Jego członkom. Wysoko cenimy sobie Wasze zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w niesieniu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, w której dobro człowieka jest wartością nadrzędną. Dziękujemy również za wzajemne wsparcie w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej i dotrzymywaniu wierności fundamentalnym zasadom i tradycjom AA. Jednocześnie życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów w zakresie krzewienia w społeczeństwie nowosolskim trzeźwości i zdrowego stylu życia.”
Podpisał prezydent Miasta Jacek Milewski