Ostatnie szlify, poprawki i dyskusje nad projektem statutu MRM – i po raz kolejny młodzież z nowosolskich szkół pokazała, że potrafi się zmobilizować i pracować nad tak trudnym i ważnym dokumentem jakim jest STATUT. Było dużo intensywnej i żmudnej pracy, ale daliśmy razem radę. Teraz projekt trafi do akceptacji radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, a następnie zostanie skonsultowany z młodzieżą w szkołach.

Młodzi Wasz głos jest dla nas ważny !

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty