11 maja odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą reprezentującą nowosolskie szkoły. Tematem spotkania był STATUT Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli. Brzmi groźnie… ale i tym razem młodzież z nowosolskich szkół nas nie zawiodła. Spotkanie przebiegało w bardzo kreatywnej atmosferze. Pojawiły się nowe koncepcje, argumenty oraz nowe spojrzenie na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli. To jest dla nas bardzo ważne. Młodzi ludzie mają inne spojrzenie niż dorośli i bardzo często my – już doświadczeni w życiu zawodowym możemy wiele dobrego od młodzieży zaczerpnąć. Na spotkaniu prowadzonym przez Adama Szulczewskiego z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, rozmawialiśmy m.in. o tym: czym jest Młodzieżowa Rada Miasta, jakie powinna pełnić zadania, kto powinien w niej zasiadać, kto powinien być jej opiekunem, jak powinna wyglądać wewnętrzna struktura MRM, kto będzie mógł wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. Co Dalej? Przed nami kolejne spotkanie dotyczące przygotowania ostatecznej wersji statutu, a następnie wybory w szkołach❗

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i miłą atmosferę przy współpracy z młodzieżą składamy radnym miejskim: Andrzejowi Petreczce, Waldemarowi Jacheciowi, Zbigniewowi Szczecińskiemu oraz panu Adamowi Szulczewskiemu.Nie może zabraknąć podziękowań za udział w spotkaniu dla Naszej młodzieży, DZIĘKUJEMY❗

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. #AktywniObywateleGranty