Tym razem w nowosolskim Urzędzie Miejskim (w dniu 26.09.br.) gościli nie uczniowie z nowosolskich szkół ponadpodstawowych a ich dyrektorzy: Aleksandra Grządko – Dyrektor liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli, Iwona Małczak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II,  Daniel Lesiewicz – Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli oraz Grzegorz Königsberg – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, naszym gościem była również Sylwia Wojtasik – Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego. Wspólnie rozmawialiśmy o wypracowanym przez uczniów statucie MRM i jego roli w życiu młodych ludzi oraz o organizacji spotkań konsultacyjno-informacyjnych w poszczególnych szkołach, mających za zadanie przedstawienie nowosolskiej młodzieży idei Młodzieżowej Rady Miejskiej; poruszyliśmy również kwestię organizacji wyborów w szkołach.

O dalszych postępach w tworzeniu MRM w Nowej Soli będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych postach.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty